Święta

Ślub Kościelny – o czym warto pamiętać?

ślub kościelny

Ślub kościelny to sakrament, który daje małżeństwo charakter święty. Jest to ceremonia, która ma ściśle określoną formę i nie ma możliwości wyboru, np.: muzyki spoza kanonu liturgicznego. Jest to ceremonia dłuższa niż ślub cywilny. W tym artykule przedstawimy co warto wiedzieć i pamiętać przed wzięciem ślubu kościelnego.

Ślub kościelny a cywilny – czym się różni?

Główna różnica między ślubem kościelnym a cywilnym polega na tym, że ten pierwszy jest sakramentem i ma charakter religijny, natomiast ten drugi ma charakter świecki i jest uznawany przez prawo państwowe.

 1. Kontekst religijny vs. cywilny:
  • Ślub Kościelny: To ceremonia religijna przeprowadzana w obrządku religijnym, zwykle w kościele. Ma głębokie znaczenie duchowe i jest uważany za sakrament w wielu tradycjach chrześcijańskich.
  • Ślub Cywilny: To ceremonia świecka, przeprowadzana przez urzędnika stanu cywilnego lub innego upoważnionego przedstawiciela w miejscu wyznaczonym przez prawo cywilne. Ceremonia ta jest pozbawiona elementów religijnych i opiera się na aspektach prawnych.
 2. Charakter formalności:
  • Ślub Kościelny: Oprócz wymogów cywilnych, takich jak dostarczenie dokumentów, ślub kościelny obejmuje przygotowania duchowe, konsultacje z duszpasterzem, udział w kursie przedmałżeńskim i aktywny udział w liturgii kościelnej.
  • Ślub Cywilny: Skupia się głównie na formalnościach prawnych. Wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających tożsamość, stan cywilny i spełnienie innych wymogów określonych przez prawo cywilne.
 3. Znaczenie prawne:
  • Ślub Kościelny: Choć ma znaczenie duchowe, niekoniecznie posiada bezpośrednie znaczenie prawnopodobne. Wiele par decyduje się jednak na zarejestrowanie swojego małżeństwa także w urzędzie stanu cywilnego.
  • Ślub Cywilny: Ma znaczenie prawnopodobne, a po zakończeniu ceremonii w urzędzie stanu cywilnego, małżeństwo uznawane jest prawnie.
 4. Uczestnictwo gości:
  • Ślub Kościelny: Może wymagać od gości przestrzegania pewnych zasad liturgicznych i religijnych. Często obejmuje elementy sakralne, takie jak msza święta.
  • Ślub Cywilny: Jest bardziej elastyczny, co pozwala na większą swobodę w organizacji ceremonii. Goście nie muszą przestrzegać określonych praktyk religijnych.
 5. Ceremonia:
  • Ślub Kościelny: Charakteryzuje się elementami religijnymi, takimi jak modlitwy, czytania z Pisma Świętego, błogosławieństwa, a często także msza święta.
  • Ślub Cywilny: Skupia się na deklaracjach małżeńskich, wymianie obrączek, podpisywaniu aktu małżeństwa i ewentualnych osobistych elementach wprowadzonych przez parę.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje ślubu kościelnego:

 1. Ślub kościelny – zawarcie małżeństwa pomiędzy dwoma osobami wierzącymi, które nie ma konsekwencji prawnych.
 2. Ślub konkordatowy – zawarcie małżeństwa pomiędzy dwoma osobami wierzącymi, które ma konsekwencje prawne.
 3. Ślub jednostronny – zawarcie małżeństwa pomiędzy osobą wierzącą a osobą niewierzącą. Może (lecz nie musi) mieć konsekwencje prawne.

Kto może wziąć ślub w kościele?

Osoby, które postanowiły zawrzeć związek małżeński w kościele, muszą spełniać pewne warunki. Powinny być pełnoletnie, niespokrewnione lub spowinowacone w pierwszej linii, pełne władzy psychicznej i umysłowej. Dodatkowo, osoby rozwiedzione, które wcześniej brały ślub kościelny, nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego w kościele, chyba że uzyskały kościelne unieważnienie małżeństwa.

Dokumenty wymagane do ślubu kościelnego

Organizacja ślubu kościelnego wiąże się z pewnymi formalnościami, a wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od konkretnej diecezji czy parafii. Poniżej przedstawiam ogólne dokumenty, które często są wymagane przy przygotowaniach do ślubu kościelnego:

 • dowody osobiste,
 • akty urodzenia,
 • metryczki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne,
 • zaświadczenie o bierzmowaniu,
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbyciu spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenia o spowiedzi oraz o wygłoszeniu zapowiedzi.

Jak zorganizować ślub kościelny?

Organizacja ślubu kościelnego wymaga podjęcia kilku kroków. Od zebrania dokumentów, przez wizytę u księdza, kurs przedmałżeński i spotkania w poradni rodzinnej, aż po spowiedź i nabożeństwo w dniu ślubu. Świadkowie na ślubie kościelnym muszą być pełnoletni i posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Nie ma reguł dotyczących ich wiary – mogą być zarówno wierzący, jak i niewierzący. Ślub kościelny w plenerze jest teoretycznie możliwy, jednak w praktyce trudny do zrealizowania.

Decyzję o miejscu uroczystości podejmuje proboszcz. Koszt ślubu kościelnego zależy od wielu czynników, takich jak parafia, miejsce ceremonii czy dodatkowe usługi. Zazwyczaj kwoty te wahają się od 200 do nawet 1000 złotych.

Ślub kościelny – podsumowanie

Ślub kościelny to ważna decyzja, która wymaga gruntownego przygotowania. Warto znać wszystkie aspekty związane z tym wydarzeniem, aby być w pełni świadomym swojego wyboru. Pamiętaj, że ślub kościelny to nie tylko piękna ceremonia, ale także zobowiązanie, które niesie ze sobą określone obowiązki.

Sprawdź także:

Jakie dokumenty do ślubu kościelnego są potrzebne? – Przewodnik dla narzeczonych

Ile kosztuje ślub kościelny i czy trzeba płacić księdzu?

Czy apostazja unieważnia ślub kościelny? Co mówią przepisy?

Czy można wziąć ślub kościelny bez cywilnego?

Czym jest ślub kościelny jednostronny?

Czy można wziąć ślub kościelny bez bierzmowania?