Święta

Czy można wziąć ślub kościelny bez bierzmowania?

czy można wziąć ślub kościelny bez bierzmowania

Ślub to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka, a dla wielu osób najważniejszym jego elementem jest ceremonia kościelna. Czy jednak można przystąpić do sakramentu małżeństwa, nie mając otrzymanego sakramentu bierzmowania? Odpowiedź na to i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule, omawiając zasady sakramentów kościelnych, wymóg bierzmowania, możliwe rozwiązania dla osób bez bierzmowania i konsekwencje braku tego sakramentu dla związku małżeńskiego.

Zasady sakramentów kościelnych

Kościół katolicki liczy siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych, święcenia kapłańskie i małżeństwo. Każdy z sakramentów ma swoje specyficzne reguły, które muszą być przestrzegane.

Właśnie z ich powodu często pojawia się pytanie – czy możliwe jest otrzymanie jednego sakramentu bez spełnienia wymogów dotyczących innych? W przypadku małżeństwa i bierzmowania, odpowiedź nie jest jednoznaczna – zależy to od konkretnej sytuacji i decyzji biskupa diecezjalnego.

Wymóg bierzmowania w Kościele Katolickim

Wedle zasad Kościoła Katolickiego, bierzmowanie jest jednym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, uzupełniającym chrzest i wprowadzającym w pełną wspólnotę z Kościołem. Tym samym, jest to sakrament, który powinien być otrzymany przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego.

Własne zdanie na ten temat ma jednak Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego. Zgodnie z kanonem 1065 §1, osoby, które mają przyjąć sakrament małżeństwa, są zobowiązane do przyjęcia najpierw sakramentu bierzmowania, jeżeli jeszcze go nie otrzymały. Jest to jednak zalecenie, a nie absolutny wymóg. W praktyczne zastosowanie wchodzi bowiem kanon 1112 §1, który pozwala biskupowi diecezjalnemu zrobić dyspensę (zwolnienie) od tej normy.

Rozwiązania dla osób bez sakramentu bierzmowania

Dla osób derzących się zawrzeć kościelny związek małżeński, nie mających jeszcze sakramentu bierzmowania, istnieją dwie możliwości. Pierwsza z nich to oczywiście przyjęcie sakramentu bierzmowania z wyprzedzeniem. Choć jest on najczęściej udzielany w czasie młodości, nie jest to reguła i dorosły człowiek także może przystąpić do tego sakramentu.

Drugą możliwością jest zaś uzyskanie dyspensy, czyli specjalnego pozwolenia wydanego przez biskupa diecezjalnego. Taki dokument zezwala na przyjęcie sakramentu małżeństwa bez uprzedniego przyjęcia bierzmowania.

Konsekwencje braku bierzmowania dla związku małżeńskiego

Końcowa konsekwencja braku sakramentu bierzmowania jest uzależniona od decyzji biskupa diecezjalnego. Osoba, która nie otrzymała bierzmowania, a przystąpi do małżeństwa bez dyspensy, może narazić swoje małżeństwo na nieważność. Taka decyzja jest zawsze wydawana na podstawie konkretnych okoliczności i nie jest regułą.

To, jak ważny jest sakrament bierzmowania dla osób przystępujących do małżeństwa, zależy także od ich osobistej wiary i zrozumienia nauki Kościoła. W każdym przypadku, warto zwrócić się z tym pytaniem do swojego duszpasterza lub diecezjalnego urzędu, aby uzyskać dokładne wyjaśnienia i ewentualnie uzyskać dyspensę.

Sprawdź także:

Ślub Kościelny – o czym warto pamiętać?