Święta

Czym jest ślub kościelny jednostronny?

czym jest ślub kościelny jednostronny

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej osoby. Znając rangę tego wydarzenia, warto zrozumieć wszystkie jego aspekty, w tym mniej znane i rzadko omawiane kwestie, takie jak ślub kościelny jednostronny. Czym jest takie małżeństwo? Jakie są wymagane warunki? Jak ono się różni w zależności od wyznania? Jakie są jego prawne konsekwencje?

Pojęcie ślubu kościelnego jednostronnego

Ślub kościelny jednostronny to forma małżeństwa, w której jedna ze stron jest niewierząca lub wyznaje inną religię. Mówiąc w skrócie, jest to sytuacja, kiedy katolik decyduje się na ślub kościelny, podczas gdy jego partner nie jest katolikiem. Taka osoba może być niewierząca, może być zwolennikiem innego wyznania chrześcijańskiego, bądź nawet wyznawać inną religię. Jest to zatem konstelacja, która wykracza poza ramy tradycyjnego małżeństwa katolickiego, gdzie obie strony dzielą tę samą wiarę.

Warunki konieczne do zawarcia ślubu jednostronnego

Ślub jednostronny nie jest wolną decyzją pary. Wymaga zgody biskupa, który musi dostarczyć dyspensę, czyli specjalne zezwolenie. Jest to konieczne, ponieważ zgodnie z prawem kanonicznym, małżeństwo katolickie powinno być zawarte między dwoma katolikami. Dyspensa od tej zasady jest możliwa, ale stanowi wyjątek.

Warunki konieczne do otrzymania takiej dyspensy, to między innymi zobowiązanie katolickiej strony do dołożenia wszelkich starań, aby dzieci z tego związku wychowywały się w wierzeniach katolickich. Strona niewierząca musi być również informowana o tym zobowiązaniu i nie może mu się przeciwstawiać.

Procedura może różnić się według wyznania

W praktyce, procedura ślubu jednostronnego może się znacznie różnić w zależności od wyznania. W Kościele katolickim, na przykład, wymaga ona specjalnej dyspensy od biskupa, a także dodatkowego przygotowania małżeńskiego dla pary. W niektórych protestanckich denominacjach, takie małżeństwa są akceptowane bez żadnych specjalnych warunków.

Podobnie, różne tradycje religijne mogą mieć odmienne spojrzenie na status takiego małżeństwa. Dla katolików, taki ślub jest uznawany za sakramentalny, jeśli obie strony są chrzczone, a niesakramentalny, jeśli jedna ze stron nie jest ochrzczona. Niektóre Kościoły protestanckie nie przywiązują tak dużej wagi do różnicy między małżeństwem sakramentalnym a niesakramentalnym.

Efekty prawne ślubu kościelnego jednostronnego

Ślub kościelny jednostronny, podobnie jak tradycyjne małżeństwo katolickie, ma konkretny wpływ na status prawny pary. W Polsce, na przykład, małżeństwo kościelne jest równocześnie uznawane przez prawo państwowe. To oznacza, że małżeństwo zawarte w Kościele katolickim, nawet jeśli jest to ślub jednostronny, automatycznie staje się małżeństwem cywilnym, z wszystkimi wynikającymi stąd skutkami prawnymi.

Te skutki prawne obejmują, między innymi, kwestie własności małżeńskiej, prawa do dziedziczenia czy obowiązków wobec dzieci. Z drugiej strony, takie małżeństwo może być unieważnione tylko przez Kościół, a nie przez sąd cywilny, co również jest ważne do rozważenia przed podjęciem decyzji o takim kroku.

Sprawdź także:

Ślub Kościelny – o czym warto pamiętać?