Święta

Czy można wziąć ślub kościelny bez cywilnego?

czy można wziąć ślub kościelny bez cywilnego

W chwili, gdy postanawiamy stanąć na ślubnym kobiercu, pojawia się wiele pytań: jaka suknia, jakie zaproszenia, a może jakie miejsce na przyjęcie weselne? Oprócz tych „codziennych” decyzji, warto zastanowić się nad bardziej abstrakcyjnymi kwestiami. Czy możliwe jest zawarcie jedynie ślubu kościelnego bez cywilnego? Jakie mogą być legalne konsekwencje takiego posunięcia? Kiedy mogłoby to mieć sens? Odpowiedzi na te pytania postaram się w tym artykule dostarczyć.

Zasady łączenia sakramentalnych i cywilnych ślubów

Sakramentalny ślub kościelny i cywilny ślub są dwoma różnymi instytucjami. Pierwszy z nich ma charakter religijny, jest elementem wiary i sakramentem w Kościele katolickim. Drugi zaś, dzięki kodeksowi prawa rodzinnego i opiekuńczego, jest prawnie wiążący i regulowany przez prawo świeckie. Wszystko zależy od preferencji i wierzeń przyszłych małżonków.

Według polskiego prawa, ślub cywilny i kościelny można łączyć. Wynika to z umowy zwanej „konkordatem”, zawartej pomiędzy Stolicą Apostolską a Państwem Polskim. Mówi ona, że ślub kościelny jest jednocześnie uznawany za związek małżeński w świetle prawa cywilnego. W praktyce oznacza to, że para, która decyduje się na ślub kościelny, automatycznie staje się małżeństwem również w świetle prawa państwowego.

Legalne aspekty ślubu kościelnego bez cywilnego

W świetle powyższego, czy możliwe jest zawarcie jedynie ślubu kościelnego bez cywilnego? Teoretycznie tak, jednak na drodze stoją liczne przeszkody. Przyjmując taki scenariusz, mógłby on nastąpić jedynie w sytuacji, gdy małżeństwo kościelne zostałoby zawarte za granicą, a następnie nie zostałoby zarejestrowane w Polsce.

Według obowiązującego prawa polskiego, ślub kościelny bez uprzedniego ślubu cywilnego nie jest możliwy. Kościół katolicki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy narzeczeni spełniają wszystkie warunki niezbędne do zawarcia małżeństwa cywilnego przed udzieleniem ślubu kościelnego. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie statusu prawno-cywilnego przyszłych małżonków.

Potencjalne konsekwencje braku ślubu cywilnego

Brak ślubu cywilnego wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Przede wszystkim, nie zawierając związku małżeńskiego w świetle prawa państwowego, tracimy szereg praw i przywilejów. Łączą się one z takimi aspektami jak np. dziedziczenie, alimenty, prawo do informacji o stanie zdrowia małżonka, czy też wspólność majątkowa.

Innym ważnym aspektem jest status prawny dzieci. W przypadku małżeństwa zawartego jedynie w Kościele, dzieci urodzone w takim związku nie mają automatycznie przyznawanego ojcostwa. Stwarza to potencjalne problemy prawne i obarcza dodatkowymi formalnościami.

Przypadki rozważenia jedynie ślubu kościelnego

Chociaż ślub kościelny bez cywilnego wiąże się z wieloma komplikacjami i ograniczeniami, są sytuacje, w których para może rozważyć taką opcję. Może to być np. sytuacja, w której jedna ze stron jest już w trakcie procesu rozwodowego, a procedury cywilne nie pozwalają na ponowne zawarcie związku małżeńskiego.

Ważne jest jednak, aby zawsze pamiętać o ewentualnych konsekwencjach takiego kroku i dokładnie zrozumieć, co oznacza ślub kościelny bez cywilnego. Jak widzimy, temat ślubu – zarówno cywilnego, jak i kościelnego – jest niezwykle złożony i wielowymiarowy. Dlatego też, każda decyzja w tej kwestii powinna być przemyślana i skonsultowana z kompetentnym doradcą prawnym.

Sprawdź także:

Ślub Kościelny – o czym warto pamiętać?