Praca

Import z Chin a VAT

Import z Chin a VAT

Importowanie towarów z Chin stało się popularne wśród polskich przedsiębiorców, głównie ze względu na atrakcyjne ceny produktów. Zakupione towary z Chin często są sprzedawane w kraju z dużym zyskiem. Niemniej jednak, wielu przedsiębiorców obawia się zawiłości związanych z importem towarów z Chin, zwłaszcza podatkowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się tematowi rozliczenia takiego importu z perspektywy podatku VAT.

Jak dokumentować zakup z Chin?

Aby prawidłowo rozliczyć zakup z Chin, polski przedsiębiorca musi posiadać odpowiednie dokumenty. Podstawowym dokumentem jest faktura zakupu od chińskiego kontrahenta. Faktura powinna być wystawiona w języku angielskim, a w przypadku gdy zawiera symbole artykułów, konieczne jest przetłumaczenie jej na język polski. Na fakturze powinny znaleźć się podstawowe informacje, takie jak nazwa i adres kontrahenta, nazwa i adres nabywcy, miejsce i data wystawienia, numer faktury, rodzaj i ilość towarów, cena jednostkowa oraz wartość wyrażona w walucie wymienialnej, informacja o kraju pochodzenia oraz warunki dostawy.

Kolejnym ważnym dokumentem jest SAD (Simplified Accompanying Document) lub PZC (Przedłużony Zgłoszenie Celne) – dokument potwierdzający import towarów. W przypadku formy elektronicznej, używane jest PZC. Ponadto, w zależności od rodzaju importowanego towaru, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak konosament (w przypadku transportu morskiego) lub list przewozowy (w przypadku transportu lotniczego), specyfikacja towaru (packing list) oraz inne dokumenty, np. certyfikat CE czy świadectwo pochodzenia.

Odprawa celna i cło przy imporcie z Chin

Przy imporcie towarów z Chin, odprawa celna może odbyć się w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej. Podczas odprawy celnej sprawdzana jest możliwość wprowadzenia towaru na obszar celny Unii. Przed zakupem warto sprawdzić stawki cła na dany rodzaj towarów, ponieważ jest to istotny element kosztu, jaki podatnik może ponieść. Informacje dotyczące stawek cła można znaleźć w systemie ISZTAR – informacja taryfowa.

Procedury celno-skarbowe mogą być skomplikowane dla niektórych podatników, dlatego warto skorzystać z usług agencji celnej lub pośrednika, który zajmie się tym kompleksowo. Jednym z nich jest krakowska firma Discolm – więcej informacji: https://www.discolm.pl/

Agencje celne lub pośrednicy wykonują wiele czynności związanych z importem, takich jak odbiór towaru w porcie czy zgłoszenie towaru do kontroli. Warto również podkreślić, że agencje celne często posiadają zabezpieczenie majątkowe, co przyspiesza procedurę odprawy celnej. Przedsiębiorca importujący towary z Chin będzie mógł zapłacone cło zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Import z Chin a podatek VAT

Podatek VAT jest kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy imporcie towarów z Chin. Przedsiębiorca powinien rozliczyć podatek VAT z każdej dokonanej transakcji. Podatek ten jest wykazywany na dokumencie SAD lub PZC. W przypadku czynnego podatnika VAT, możliwe jest odliczenie podatku VAT zapłaconego przy imporcie, jeśli wydatek ten służy działalności opodatkowanej. Przedsiębiorca musi jednak dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi już na początku procedury importu. Istnieje również możliwość zastosowania procedury uproszczonej, która pozwala na wykazanie VAT-u dopiero w deklaracji JPK_V7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Aby móc skorzystać z procedury uproszczonej, podatnik musi spełnić określone warunki, takie jak przedstawienie naczelnikowi urzędu celnego zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Dodatkowo, podatnik musi złożyć pisemne zawiadomienie o zamiarze rozliczania podatku VAT w oparciu o procedurę uproszczoną przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

W przypadku, gdy odprawa celna odbywa się w innym kraju Unii Europejskiej niż Polska, mamy do czynienia z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów (WNT), a nie importem towarów. Rozliczenia dokonuje wówczas przedstawiciel fiskalny danego kraju, który występuje jako podmiot w transakcji wewnątrzwspólnotowej przy rozliczaniu zakupu dla celów VAT. Polski przedsiębiorca, który zakupił towar w Chinach i dokonał odprawy celnej w innym kraju UE, będzie zobowiązany do wykazania WNT w informacji podsumowującej VAT UE.

Podsumowanie

Importowanie towarów z Chin może być korzystne dla polskich przedsiębiorców, jednak wymaga przestrzegania odpowiednich procedur podatkowych. Prawidłowe dokumentowanie zakupów, odprawa celna, rozliczenie podatku VAT – to wszystko stanowi istotne elementy importu z Chin. Przed rozpoczęciem takiej działalności warto zdobyć wiedzę na ten temat, skonsultować się z ekspertami lub skorzystać z usług agencji celnej, aby uniknąć potencjalnych problemów oraz zapewnić prawidłowe rozliczenie importowanych towarów z Chin.