Lifestyle

Litania do serca Pana Jezusa – cały tekst

litania do serca pana jezusa

Modlitwa, niezależnie od jej formy i charakteru, to nieodzowna część życia większości wyznawców chrześcijaństwa. Litania do Serca Pana Jezusa to jedna z najpopularniejszych i najgłębiej oddziałujących na serca wierzących modlitw. Dzisiaj, oddamy się dokładnej analizie tego pięknego tekstu – jego historii, znaczenia, symboliki, a także praktycznego zastosowania w życiu codziennym.

Pełny tekst Litanii do Serca Pana Jezusa

Litania do Serca Pana Jezusa składa się z listy inwokacji, w których wierny odwołuje się do Jezusa, prosząc o miłosierdzie, siłę, łaski, jak również honoruje Go jako Pana i Króla. Każda inwokacja kończy się prośbą: „Zmiłuj się nad nami”. Tekst litanii jest prosty, a jednocześnie bardzo głęboki, ze względu na różnorodność aspektów, pod które podchodzi do postaci Jezusa.

Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Historia i znaczenie Litanii do Serca Pana Jezusa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa to modlitwa, której korzenie sięgają XVII wieku, kiedy to w czasach baroku zaczęto szczególnie kultywować kult Serca Jezusowego. Jednak jej oficjalne zatwierdzenie przez Kościół Katolicki nastąpiło dopiero w XIX wieku, za sprawą papieża Leona XIII.

Create spopularyzowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque wizję Jezusa, który wskażuje na swoje Serce jako źródło miłosierdzia i miłości, stał się punktem wyjścia Litani do Serca Pana Jezusa. Ta modlitwa przedstawia Jezusa jako niewyczerpane źródło miłosierdzia, miłości, a także jako Pana wszystkich, który z miłości do człowieka poddał się męce i śmierci.

Symbolika Serca Jezusa jest głęboko zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej. To Serce, które jest źródłem miłosierdzia, prawdy i miłości, jest dla wierzących także symbolem bezgranicznej miłości Boga do człowieka.

Właściwości i symbolika modlitwy

W Litani do Serca Pana Jezusa ważne jest ukazanie Boga jako źródła miłosierdzia i miłości, a nie tylko jako sędziego i surowego prawa. Ta modlitwa zawiera więc szczególne bogactwo symboliki chrześcijańskiej, ukazującej Boga, jako źródło życia, prawdy, miłości i nadziei.

W tekście Litanii pojawiają się liczne odwołania do Serca Jezusa jako symbolu miłości, miłosierdzia i prawdy. To wielowymiarowa perspektywa na postać Chrystusa, którego Serce jest dla wierzącego człowieka źródłem życia i miłości, miejscem spotkania z Bogiem, ale i symbolem drogi do zbawienia.

Zastosowanie Litanii do Serca Pana Jezusa w praktyce pobożności

Litania do Serca Pana Jezusa jest modlitwą, która może mieć bardzo praktyczne zastosowanie w życiu wierzącego. Jest ona często intonowana na różnych nabożeństwach i spotkaniach religijnych, a także stanowi doroczną część czerwcowego nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Modlitwa ta jest szczególnie polecana dla osób poszukujących pocieszenia, siły i wsparcia. Kolejne inwokacje, które składają się na Litanię do Serca Pana Jezusa, mogą pomóc wiernemu w głębszym doświadczeniu miłości Bożej, a tym samym prowadzą do wzrostu osobistej duchowości. Tę modlitwę można także traktować jako drogę do osobistego, duchowego wewnętrznego uzdrowienia.

Podsumowując, Litania do Serca Pana Jezusa to wyjątkowy tekst, który pomimo upływu wieków nie stracił swojego duchowego znaczenia. To modlitwa, której potęga nie wynika tylko z głębokiej teologicznej treści, ale przede wszystkim z osobistego doświadczenia każdego, kto ją odmawia.

Sprawdź także:

Czym jest litania i jakie są najpopularniejsze litanie?