Lifestyle

Litania do Ojca Pio – cały tekst

litania do ojca pio

Zaszczyceni jesteśmy dziś możliwością podzielenia się tekstem i interpretacją litanii do Ojca Pio. Skierowana do tego uznawanego na całym świecie świętego, litania jest złożonym zbiorem wołań i modlitewnych próśb. Dojrzejmy dziś razem do jej pełnego zrozumienia.

Słowa litanii do Ojca Pio

Tekst Litani do Ojca Pio jest doskonałym świadectwem wielkości tego mistyka i cudotwórcy. Składa się z kolejnych wezwań, w których Ojciec Pio jest określany jako miłośnik Krzyża, tropiciel zła, przewodnik dusz, czy obrońca Kościoła. Część z nich przedstawia go w kontekście jego bohaterskich cnót, takich jak cierpliwość w bólu, heroiczna dobroć, skromność i pokora.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Świeta Maryjo, módl się za nami.
Świety Ojcze Pio,
Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski,
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
Postrachu duchów piekielnych,
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
Mężny wśród przeciwności,
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa,
Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga.

Znaczenie litanii Ojca Pio

To, co sprawia, że Litania do Ojca Pio jest tak ważna i pełna głębi, to nie tylko piękne słowa, którymi jest napisana. Są one również świadectwem głębokiej wiary i oddania, jakie cechowały życie Ojca Pio. Litania jest modlitwą, dzięki której możemy zwracać uwagę na różne aspekty jego życia i duchowości, a następnie próbować je naśladować.

Niezwykle istotne jest to, że Litania do Ojca Pio pomaga nam nie tylko zrozumieć, kim był ten święty, ale także czym jest świętość w kontekście katolickim. Jest to bowiem kwestia miłości, cierpliwości, skromności, ale również walki ze złem, obrony wartości i głoszenia miłości Bożej.

Stanowisko Kościoła na temat litani Ojca Pio

Św. Ojciec Pio, znany również jako Padre Pio, jest postacią niezwykle cenioną w Kościele katolickim. Przykład jego życia i duchowości inspiruje miliony ludzi na całym świecie. W związku z tym Litania do Ojca Pio jest modlitwą powszechnie akceptowaną i promowaną przez Kościół.

Nieustannie podkreślana jest przez Kościół wartość tej litanii jako formy modlitwy, która pomaga wiernym zrozumieć duchowość Ojca Pio i jego szczególne powołanie do miłości, cierpienia i modlitwy. Przez odmawianie tej litanii, wierni są zachęcani do refleksji nad swoim życiem i naśladowania Ojca Pio w jego heroicznym poświęceniu dla Boga i bliźnich.

Sprawdź także:

Czym jest litania i jakie są najpopularniejsze litanie?