fot. unsplash

Tekst zmienionej modlitwy wiernych w Wielki Piątek

Liturgia męki Pańskiej w Wielki Piątek jest wyjątkową liturgią w roku kościelnym. Jedną z jej części jest specjalna, zazwyczaj śpiewana, modlitwa powszechna. Jej forma i tekst, są znane od V wieku i w zasadzie nie zmieniane. W związku z pandemią wirusa, zostało dodane jedno jej wezwanie.

Jest to jedyna modlitwa powszechna, której tekst (i melodia) jako obowiązkowy zapisany jest w Mszale Rzymskim, a co za tym idzie, jest taki sam w całym Kościele (tekst łacińskiego oryginału lub zatwierdzone tłumaczenie). Jej słowa nie mogą być zmieniane. Przepisy liturgiczne mówią jedynie o tym, że można opuścić niektóre wezwania, pozostawiając te najbardziej odpowiednie do miejscowych warunków, a w razie poważnej potrzeby o charakterze publicznym, miejscowy ordynariusz może zezwolić lub nakazać, aby została dodana specjalna intencja.

Ta forma modlitwy powszechnej znana była w Rzymie już w V wieku. Warto tu zauważyć, że o ile modlitwa powszechna w czasie mszy św. zaniknęła w początkach średniowiecza i została przywrócona dopiero po Soborze Watykańskim II, o tyle modlitwa powszechna w liturgii Wielkiego Piątku była cały czas zachowana w formie praktycznie niezmienionej. Jeśli chodzi o treść poszczególnych wezwań, to mszał podaje dziesięć intencji modlitewnych. Pierwsza jest za cały Kościół, o pokój, jedność i trwanie w wierze. W drugiej intencji modlimy się za papieża, w trzeciej – za wszystkie stany Kościoła. W czwartej intencji prosimy Boga za katechumenów – ponieważ właściwym czasem ich chrztu jest liturgia Wigilii Paschalnej, jest to ostatnie zgromadzenie liturgiczne, w którym dorośli katechumeni uczestniczą przed chrztem. Piąta intencja jest za wszystkich wierzących w Chrystusa i o jedność chrześcijan, o jej przywrócenie i zachowanie. W szóstej intencji modlimy się za Żydów, z którymi Bóg zawarł pierwsze przymierze, w siódmej – za niewierzących w Chrystusa, a w ósmej – za niewierzących w Boga. Dziewiąta intencja to prośba za rządzących państwami, a w dziesiątej intencji modlimy się za ludzi znajdujących się w różnych potrzebach. Dodatkowe wezwanie, w liturgii, powinno być wyśpiewane (wypowiedziane), po dziewiątej intencji.

Modlitwa
Módlmy się za całą ludzkość,
która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii,
za wszystkich bezradnych i zagubionych,
za chorych i za tych,
którzy ofiarnie niosą im pomoc
oraz za zmarłych.

Przewiń do góry

Harmonogram

7.30 Msza św. z abp. Grzegorzem Rysiem

20.30 Różaniec z abp. Stanisławem Gądeckim

7.30 Msza św. z abp. Grzegorzem Rysiem

20.30 Różaniec z abp. Stanisławem Gądeckim

9.00 Msza św. pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia

10.00 Msza św. w poznańskiej katedrze

21.00 Msza św. z kaplicy misjonarzy oblatów pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego (transmisja na portalu misyjne.pl)

11.00 Msza św. Krzyżma celebrowana przez abp. Stanisława Gądeckiego na antenie TVP3

17.30 Msza Wieczerzy Pańskiej na atnenie TVP Poznań

17.30 Liturgia Męki Pańskiej na antenie TVP Poznań z katedry Poznańskiej 

22.00 Wigilia Paschalna pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego na antenie TVP Poznań